فیس بوک شرکت شلر / facebook sheler لینکداین شرکت شلر / linkedin sheler  اینستاگرام شرکت شلر / instagram sheler

لوگوی شرکت شلر

راهکار استفاده از RFID در مجموعه های ورزشی

  • 4245

راهکار استفاده از RFID در مجموعه های ورزشی:

با استفاده از این سیستم، شخص با مراجعه به دستگاه و انتخاب ورزش مورد نظر با نشان دادن کارت خود به کارتخوان داخلی دستگاه وارد مجموعه شده و مبلغ ورزش از اعتبارات کارت شخص کسر می گردد، در عین حال می توان از این کارت جهت بازکردن درب رختکن و در قسمت بوفه و رستوران باشگاه نیز استفاده کرد در این سیستم افرادی که فقط یک بار قصد استفاده از مجموعه را دارند با مراجعه به قسمت پذیرش و ثبت مشخصات، فیش ورزش مورد نظر را دریافت و وارد سالن می شوند. در این سیستم مدیر مجموعه می تواند از انواع گزارشات مدیریتی و مالی باشگاه نیز استفاده نماید.

 

استفاده از RFID در مجموعه های ورزشی و تفریحی
سیستم جامع ورزشی، فرهنگی سازمانی علاوه بر دارابودن تمامی امکانات نرم افزار باشگاهی دارای قابلیت زیر می باشد:

 امکان کنترل چندین مجموعه
 امکان تعریف سالن و سانس و گروه بندی برنامه برای هر گروه
 سیستم مدیریت مسابقات، المپیادها و پیمانکاری مجموعه
 سیستم قرارداد برای سالن های مجموعه ورزشی
 سیستم کامل ثبت نام شامل ثبت مدارک فردی و پزشکی، سوابق ورزشی، کالاهای تحویلی به اعضا و مدیریت تمامی پرداخت های اعضاء گزارشات مدیریتی و نمودارها مختلف