فیس بوک شرکت شلر / facebook sheler لینکداین شرکت شلر / linkedin sheler  اینستاگرام شرکت شلر / instagram sheler

لوگوی شرکت شلر

راهکار مدیریت هوشمند مراکز تفریحی و شهربازی

  • 4829

راهکار مدیریت هوشمند مراکز تفریحی و شهربازی مبتنی بر RFID:

کاربرد RFID در شهربازی

با مکانیزه و اتوماسیون کردن شهربازی با کنار گذاشتن بلیط های کاغذی و صف های طولانی کنار هر گیشه و همچنین ایجاد یک سیستم کنترل عملکرد مالی کنترل تمامی مجموعه تفریحی را به راحتی در اختیار مدیر مجموعه قرار می دهد. در این سیستم شخص استفاده کننده به گیشه مراجعه کرده و یک کارت هوشمند که دارای شارژ به مبلغ دلخواه می باشد را دریافت می نماید. سپس با مراجعه به وسیله های بازی و کشیدن کارت روی دستگاه های تعبیه شده مبلغ وسیله بازی از کارت کسر می گردد. این سیستم همچنین نیاز به نیروی انسانی در کنار برخی از وسیله های بازی را برطرف می سازد. در این روش مدیر مجموعه گزارشات بسیار کاملی از عملکرد مجموعه خود را در اختیار خواهد داشت.

 

شهربازی هوشمند با RFID

سخت افزار :

در این سیستم افراد با مراجعه به گیشه تحویل بلیط یک کارت هوشمند دارای اعتبار به مبلغ دلخواه را تحویل گرفته و با مراجعه به هر دستگاه بازی با نشان دادن کارت به دستگاه های تعبیه شده اجازه استفاده از دستگاه های بازی را دریافت نموده و مبلغ بازی از اعتبار کارت کسر می گردد.