فیس بوک شرکت شلر / facebook sheler لینکداین شرکت شلر / linkedin sheler  اینستاگرام شرکت شلر / instagram sheler

لوگوی شرکت شلر

راهکار مدیریت دامداری مبتنی بر RFID

  • 6134

راهکار مدیریت دامداری مبتنی بر RFID:

RFID در دامداری

استفاده از RFID یکی از قدیمی ترین کاربردهای عمومی از این تکنولوژی است که برای ردیابی و کنترل حرکت احشام، حیوانات اهلی و مخصوصا گاوهای شیرده به کار می رود. امروزه به صورت بسیار گسترده شناسایی و ردیابی حیوانات به وسیله کپسول های قابل تزریق و یا تزریق و یا Tagهایی که به گوش حیوانات متصل می شود، صورت می پذیرد و اطلاعات دقیقی از قبیل نژاد، سن، نوع تغذیه و... به این داده ها اضافه می شود.

 مدیریت دامداری مبتنی بر RFID

کاربردهای فناوری RFID در صنعت دامداری:

 امکان انجام دقیق تر مطالعات بر روی دام در زمینه های مختلف
 کاهش زمان رسیدگی و مراقبت دام
 کنترل و نظارت بر شستشوی احشام
 کنترل نحوه ی انتقال دام
 دسته بندی سریع و راحت تر دام ها
 شناسایی وارد کننده دام برای پیگیری های مربوطه
 ثبت اطلاعات نژاد دام جهت تصمیم گیری های لازم
 ثبت بیماری ها و اطلاعات دارویی برای تصمیم گیری درباره کاربرد گوشت آن
 قابلیت کنترل اطلاعات دام در مرحله کشتار
 ثبت آمار ورود و خروج دام
 امکان شناسایی و ردیابی دام و تهیه گزارشات مورد نیاز
 بهبود برنامه های واکسیناسیون، تزریقات، تغذیه و...
 امکان جداکردن خودکار دام ها در مراحل خاص

کاربردهای فناوری RFID در صنعت دامداری