فیس بوک شرکت شلر / facebook sheler لینکداین شرکت شلر / linkedin sheler  اینستاگرام شرکت شلر / instagram sheler

لوگوی شرکت شلر

سیستم گشت زنی و نگهبانی مبتنی بر RFID

  • 10302

سیستم گشت و نگهبانی

در این سیستم از یک دستگاه قابل حمل سبک با قابلیت شارژ باطری جهت ثبت مکان هایی که نگهبان ها و بازرسین به آنجا سرکشی می نمایند استفاده می گردد.

اهمیت استفاده از دستگاه گشت و نگهبانی

تفاوت بین گشت زنی مرسوم و گشت زنی در این سیستم اینست که در حالت مرسوم شما باید به گفته های نگهبان و یا بازرس اتکا نمایید و کاملا کار را به خود شخص واگذار نمایید و دیگر کنترلی در مورد عملکرد نگهبان ها ندارید؛ ولی با استفاده از سیستم گشت زنی و نگهبانی الکترونیکی که مبتنی بر فناوری RFID می باشد، تمام عملکرد نگهبان بصورت واقعی و صحیح و بدون کوچکترین خطا به شما گزارش داده می شود، بدون اینکه هیچ سئوالی از فرد مورد نظر کرده باشید.

سیستم گشت زنی و نگهبانی 
مکانهای مورد نیاز سیستم گشت زنی و نگهبانی

این سیستم برای مکان هایی که کنترل آنجا از اهمیت خاصی برخورد است و نگهبان ها باید سر موقع به گشت زنی و بازبینی بپردازند مورد استفاده قرار می گیرد؛ مانند: پادگان ها، کارخانجات، معادن، مجتمع های مسکونی بزرگ، مجتمع های تجاری و اداری، پست های مخابراتی، پست های لوله گاز و نفت و...

کارکرد سیستم گشت زنی و نگهبانی

 روش کار به این صورت است که با استقرار یک سری تگ های بدون تماس در محل هایی که نگهبان باید به آنجا سرکشی نماید(هر کدام از تگ ها شماره مخصوص به خود را دارند) و اختصاص به نام آن مکان دارد و وقتی نگهبان به مکان مورد نظر مراجعه می کند با نزدیک کردن دستگاه گشت زنی و نگهبانی خود به تگ مخصوص آن مکان، اطلاعات آن بر روی حافظه دستگاه ثبت می شود و این بدین معنی است که نگهبان در ساعت مورد نظر و تاریخ مقرر در این محل حضور داشته و بازرسی انجام شده است و این عملیات به عنوان یک رکورد در حافظه دستگاه ذخیره می شود؛ در پایان کار مدیر سیستم با استفاده از نرم افزار مخصوص، اطلاعات دستگاه را تخلیه و گزارش عملکرد نگهبان ها را استخراج می نماید.