فیس بوک شرکت شلر / facebook sheler لینکداین شرکت شلر / linkedin sheler  اینستاگرام شرکت شلر / instagram sheler

لوگوی شرکت شلر

سیستم هوشمند کنترل تردد خودرو مبتنی بر RFID

  • 12724

 سیستم کنترل تردد خودرو مبتنی بر RFID

این سیستم از سه بخش اصلی تگ RFID ، آنتن UHF و دستگاه پردازشگر تشکیل شده است آنتن در محل درب های ورود و خروج نصب می‌گردد و تگهای RFID پشت آینه خودروها و سیستم پردازشگر مرکزی که نرم افزار روی آن نصب شده در محل نگهبانی قرارداده می‌شود. به محض قرار گرفتن خودرو (که دارای تگ RFID می‌باشد) در شعاع آنتن اطلاعات تگ توسط آنتن به دستگاه پردازشگر مرکزی ارسال می شود سیستم شروع به بررسی اطلاعات خودرو می‌کند که آیا خودرو مربوط به این سازمان می‌باشد؟ آیا اجازه ورود و یا خروج دارد؟ و...؛ در صورت مجاز بودن خودرو، فرمان باز شدن درب یا راهبند بصورت خودکار صادر می‌شود و اطلاعات ورود و خروج صورت گرفته در سیستم ثبت می‌شود.

  


اهم مزایای سیستم کنترل تردد خودرو :

جلوگیری از ورود و خروج های غیر مجاز
کاهش زمان توقف خودروها با استفاده از این سیستم
افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج خودروها و پرسنل
داشتن بانک اطلاعات قوی و به روز از ورود و خروج ها
ارائه سرویس ۲۴ ساعته
مکانیزه شدن ثبت تمامی ورود و خروج ها

سیستم کنترل تردد خودرو مبتنی بر RFID